Az üzleti vállalkozások gazdaságtana

Írta: Renner Péter

Renner: Az üzleti vállalkozások gazdaságtana

A kiadvány a vállalkozások gazdálkodásának elméleti hátterével foglalkozik gyakorlatias megközelítésben.

A kiadvány a vállalkozni kívánóknak és a gazdasági iskolákban tanulóknak készült.

Kiadás dátuma: 2016; Oldalak száma: 206; Ára: 3048 Ft

A kiadvány az üzleti vállalkozások működésének megértésében próbál meg segítséget nyújtani. Foglalkozik a vállalkozások tárgyieszköz-gazdálkodásával, készletgazdálkodásával, költséggazdálkodásával, a vállalkozások alapításával,az üzleti terv, az árképzés módjainak, az adózási alapismeretek, a vállalkozási formák bemutatásával. A könyv végén a feldolgozást segítő kérdések találhatók.

A vállalat fogalma
A vállalati gazdaságtan fogalma
A vállalkozás érintettjei
A vállalkozás, mint átalakító rendszer
A vállalkozó fogalmának változása az ókortól napjainkig
A piac
Az üzleti terv
Az üzleti terv felépítése
A vállalkozás/vállalat megalapítása
A vállalkozás neve, a cégnév
A cégtábla, a székhely, a telephely
Tevékenységek végzése
A vállalkozás vagyona
Könyvvezetési típusok
Az alapítás folyamata
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Társas vállalkozás
A vállalat vagyongazdálkodása
A tárgyieszköz-gazdálkodás
Forgóeszköz-gazdálkodás
A készletgazdálkodás
A követelések kezelése
Pénzeszköz-gazdálkodás
Költséggazdálkodás
A költség fogalma
A költségek csoportosítása
Az önköltségszámítás
A részköltség (fedezet)-számítás (variable costing)
A fedezeti pont
A biztonsági határ
Ár, árpolitika, árképzés
Az árpolitika
Új termék árazása
Árképzések
Végső ár kialakítása
Az árdifferenciálás
Terület szerinti árképzés
Az árkedvezmények
Árváltoztatási stratégiák
A termékéletgörbe
A BCG portfólió mátrix
Adózási alapismeretek
Miért kell adót fizetni?
A legfontosabb központi adók
A személyi jövedelemadó
Az általános forgalmi adó
Az egyszerűsített vállalkozói adó
Az adózás rendjéről szóló törvény
A helyi (önkormányzati) adók
A vállalkozási formák
Az alapítás dokumentumai
A gazdasági társaságok testületei
A gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló
A korlátolt, a korlátlan és az egyetemleges felelősség
Az egyéni vállalkozás (ev.), az egyéni cég (ec.)
A közkereseti társaság (kkt.) és a betéti társaság (bt.)
A korlátolt felelősségű társaság (kft.)
A részvénytársaság (zrt., nyrt.)
Kérdések
Irodalom
    Fizetés átutalással fizetés átutalással